Actualisatie

Elke twee jaar doen wij een actualisatie van de dossiers van onze kandidaat-huurders. We vragen al onze kandidaten of ze nog een woning van ons willen huren en of hun situatie/gezinssamenstelling veranderd is. Dat doen we via een brief (de actualisatiebrief). Onze kandidaten ontvangen die in april 2022.

Het is belangrijk om op deze brief te reageren. Anders word je geschrapt als kandidaat-huurder en maak je dus geen kans meer op een woning van Zonnige Kempen.

Wat als ik kandidaat-huurder wil blijven?

Dan duid je dan aan op pagina 3.

Je controleert verder alle informatie (overzicht gezinsleden, gezamenlijk belastbaar inkomen, aangeduide woongelegenheden …) op de volgende pagina’s. 

Zijn alle gegevens correct en wil je je woningkeuzes behouden? 

  • duid dit dan aan op de brief
  • plaats ook zeker je handtekening – je eventuele partner ook – op pagina 7

Zijn niet alle gegevens correct en/of wil je je woningkeuzes aanpassen?

  • duid dit dan aan op de brief
  • plaats ook zeker je handtekening – je eventuele partner ook – op pagina 7
  • let op: als je je woningkeuzes op pagina 5 en 6 aanpast, dan vervangen die je huidige keuzes
  • als je nood hebt aan een speciaal pand, dan kan je dat aanduiden op pagina 7. Je laat dan ook het medisch attest (pagina 9) invullen door je huisarts of specialist.

Je hebt tot en met 30 april 2022 de tijd om te reageren.

Zonnige Kempen past de informatie die jij wijzigde op de brief aan in haar kandidatenregister.

Wij brengen ook de sociale diensten (zoals OCMW, maatschappelijk werkers, samenlevingsopbouw, huisvestingsdiensten…) die actief zijn in ons werkingsgebied op de hoogte van de verstuurde actualisatiebrieven.

Wat als ik geen kandidaat-huurder meer wil blijven?

Dan kan je dat aanduiden op de eerste pagina van de brief. Je hoeft de rest van de brief dan niet meer na te kijken.

Na de schrapping als kandidaat-huurder ontvang je van ons een brief die jouw schrapping bevestigt.

Wat als ik niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoe?

Je hebt tot en met 30 april 2022 de tijd om op basis van jouw huidig inkomen te bewijzen dat je aan de inkomstenvoorwaarde voldoet. 

Als jouw inkomen nog steeds de inkomstengrens overstijgt of je ons de bewijzen van je huidige inkomen niet op tijd of volledig bezorgt, dan word je geschrapt als kandidaat-huurder.