CHARM

De bouwsector gebruikt meer dan 60% van de grondstoffen in Europa. Ook bijna een derde van alle afval is afkomstig uit de bouwsector.

Tijd dus om ook in deze sector efficiënter om te gaan met grondstoffen!

logoCharm

Het doel van CHARM, Circular housing Asset Renovation & Management, is het beperken van de afvalberg bij renovatie en nieuwbouw van sociale huurwoningen. Aan de hand van circulaire aanbestedingsprocedures zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen inzetten op recycling en upcycling. Mooi gezegd zien ze stroom van gebruikte materialen afkomstig van renovatie niet meer als afval, maar wel als nieuwe grondstof. Verschillende partners in het project gaan ook fysieke demonstratieprojecten uitvoeren om de procedures te testen en verbeteren. Om gebruikte materialen opnieuw aan te wenden zullen lokale uitwisselingsplatformen opgezet worden, zowel in digitale als fysieke vorm.

Kamp C ondersteunt Zonnige Kempen in hun circulaire aanbesteding en demonstratieproject. Verder brengen wij onze kennis rond circulair bouwen in het project en vertalen we naar gebruik in sociale huisvesting en bij renovatie. Wij delen de kennis in eigen land en organiseren training sessies zodat andere actoren aan de slag kunnen met circulair aanbesteden.

Alle gebouwen die op het terrein van Kamp C komen, moeten voldoen aan de circulaire principes en zullen via circulaire aanbestedingen gebouwd worden.

Meer info op de Engelstalige website.

 

Met steun van