Collectieve verwarmingsinstallatie

Collectieve verwarmingsinstallatie: jouw voordelen?

Woon jij in een wooneenheid die is aangesloten op een collectieve installatie? Dan heb jij geen eigen verwarmingssysteem (cv-ketel), maar deel je een verwarmingsketel met andere bewoners. En dat heeft heel wat voordelen. Voor jou, voor jouw energiefactuur, voor het milieu.

Op deze pagina lees je er meer over. (Meteen je voordelen weten?)

Even praktisch

De collectieve verwarmingsinstallatie staat in een aparte ruimte en zorgt voor warm water en verwarming voor jou en je buren. We noemen deze ruimte het Warme H💚rt van je wijk.

De meeste installaties hebben ook een zonneboiler. ➡ Die maakt warmte uit daglicht en verwarmt het water van de cv-ketel voor:

 • Zo moet de ketel zelf veel minder energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas) verbruiken om het water op temperatuur te brengen om jou en je buren van warm water en verwarming te voorzien.

De installatie levert warmte per wooneenheid af. Die warmte wordt ook per wooneenheid uitgemeten en gefactureerd. Je betaalt dus alleen wat je zelf verbruikt.

💡 Wist je dat:

Zonnige Kempen momenteel een 50-tal collectieve installaties heeft die voor warm water en verwarming zorgen voor bijna 600 wooneenheden.

Jouw voordelen van een collectieve verwarmingsinstallatie

De warmtevraag (warm water en verwarming) van meerdere gezinnen bundelen, geeft heel veel voordelen:

 • De warmtevraag is eerder constant. De ketel moet dus niet constant aan- en uitspringen; dat leidt tot minder slijtage van de installatie.
 • Het totaal geïnstalleerde vermogen van een collectief systeem is kleiner dan de som van wat nodig zou zijn met individuele ketels. En dat is ecologisch beter. ✅
 • Een collectieve verwarmingsinstallatie biedt de mogelijkheid om met hybridesystemen te werken. Ofwel: met meerdere warmtebronnen. Denk aan pellets, zon, gas, geothermie, … Het resultaat?
  • Het is mogelijk om groenere energie op te wekken (bijv. de zonneboiler die warmte uit daglicht haalt, water voorverwarmt en dan naar de cv-ketel stuurt).
  • Door ketels in cascade te zetten, is er altijd een back-up (plan B) wanneer een deel van de installatie uitvalt. 👉 Als één cv-ketel in storing valt, zal de volgende cv-ketel de werking automatisch overnemen.
 • Innovatieve technieken zoals warmtekrachtkoppeling (WKK), zonneboiler, warmtepomp, die normaal te duur zijn, worden financieel haalbaar door het bundelen van de warmtevraag.
 • Jij hoeft als bewoner niet aanwezig te zijn in je woning wanneer de installatie gekeurd of nagekeken wordt.
 • Jij geniet van sociaal tarief als je woont in een sociaal appartement met een collectieve installatie op aardgas.

En eerlijk, er is ook een nadeel:

Als de installatie defect is, dan heeft dat gevolgen voor meerdere bewoners.

Problemen met je verwarming en/of warm water?

📞 Bel 014 54 19 41 (keuze 1): van ma - vr tussen 9 en 12 u.

📧 Mail naar herstellingen@zonnigekempen.be of vul dit online formulier in: van ma - vr tussen 9 en 16 u.

Heb je een dringend probleem in het weekend of op een feestdag?

Bel ons noodnummer 014 53 84 59 tussen 8 en 20 u.