Documenten downloaden


Kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier sociale huurwoning en bijhorende privacyovereenkomst en overzicht patrimonium Zonnige Kempen

Als je dossier in orde is, ontvang je een inschrijvingsbewijs. Dat duurt gemiddeld 1 maand.

Infobundel voor kandidaat-huurders


Huurders

Toelichting bij huurovereenkomst van bepaalde duur (9 jaar)

Toelichting bij huurovereenkomst van onbepaalde duur

Intern huurreglement

Reglement Inwendige Orde

ZieZo!

Privacyverklaring

Aanvraag huurprijsherziening

Meldingsformulier

Klachtenprocedure en -formulier

Huuropzeg (één lid van het gezin)

Huuropzeg (hele gezin)

  • De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Behalve indien een bewoner verhuist naar een woonzorgcentrum of een instelling voor personen met een handicap waarbij een vervangende woon- of verblijfsituatie wordt aangeboden. Dan bedraagt de opzegtermijn 1 maand.

Einde huur – overlijden laatste bewoner

Aanvraagformulier bijwonen

Aanvraagformulier garage

Opzegformulier garage

Aanvraagformulier verbouwen/bijbouwen


Kandidaat-kopers

Inschrijvingsformulier koopwoning