ENLEB

ENLEB is een project waarin  Vlaamse en Nederlandse partners samenwerken om burgers aan te zetten tot EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen.

ENLEB

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

ENLEB heeft een totaal budget van 1,5 miljoen en ontvangt de helft daarvan als Europese steun. Het project is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot 31 mei 2020.

De partners in het project zullen onderzoek voeren in  9 wijken verdeeld over Nederland en Vlaanderen om inzichten te krijgen over het opzetten van een co-creatieproces. In het co-creatieproces gaan de partners aan de slag met bedrijven en burgers om bewustwording en eigenaarschap te creëren en om tot technische oplossingen te komen vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Verder zullen er ook diverse demonstraties en pilots uitgevoerd worden rond technologische product- en procesinnovaties: o.a. het uitrusten van woningen met DC-technologie, het ontwikkelen van een mobiele DC-unit, gebruik van zeolietverwarming, integratie van alle kanalen en leidingen in de bouwkundige schil.

Voor Zonnige Kempen omvat dit de energetische renovatie van Markt 18, de voormalige woning van dokter Van Bockstal, te Vorselaar. Hierbij moeten we niet-standaardoplossingen ontwikkelen omdat het uitzicht van de woning niet gewijzigd mag worden. Dit dient te gebeuren in combinatie met een verdichtingsstrategie om de bewoningsdensiteit te verhogen tot zes entiteiten. Er zal eveneens onderzocht worden of nieuwe technologieën, zoals elektriciteit op basis van gelijkstroom en verwarming via een zeolietketel, toegepast kunnen worden. Daarnaast zijn in de aanvraag ook de renovatie en het begeleidingstraject voor huurders in de wijk Vinkenhof te Berlaar opgenomen; alsook de ondersteuning van de energetische begeleiding die gegeven wordt in het buurthuis in de Kapelaan  Francklaan te Heist-op-den-Berg.

Alle informatie uit de voorgaande activiteiten zal gebundeld worden en de partners zullen hiermee samen een ENLEB-menukaart ontwikkelen. Het moet een bruikbaar instrument worden in klare taal waarmee bewoners en organisaties aan de slag kunnen om hun woningen te verduurzamen. , In de menukaart komen zowel technische als financiële aspecten aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan de hoogst mogelijke meerwaarde voor verduurzaming in de opeenvolging van investeringen (kosten-optimale investeringen).

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans en TU Eindhoven.

Met steun van