Huurdersverplichting: inschrijven bij VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als huurder van een sociale woning inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

 

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

  • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op.
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

 

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

 

 Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Zonnige Kempen de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

 

Hoe kan je je inschrijven bij VDAB?

  1. Bij voorkeur online via de ‘Schrijf je in’-knop op vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.
  2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!
  3. Via een werkwinkel van VDAB: vdab.be/contact. Breng deze brief mee.

 

Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven?

  • Ga dan steeds naar een VDAB kantoor:vdab.be/contact
  • Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee.

 

Heb je vragen over deze verplichting?

Dan kan je terecht bij Zonnige Kempen via 014 54 91 41 of info@zonnigekempen.be.