Wil je een sociale woning huren?

Bij Zonnige Kempen helpen we je graag op weg. Volg de stappen hieronder en stel je kandidaat om een sociale woning te huren in deze 11 gemeenten in de Kempen:

 1. Check eerst of je aan alle toelatingsvoorwaarden Is het antwoord ‘ja’, ga dan naar stap 2.
 2. Download het inschrijvingsformulier en de bijhorende privacy-overeenkomst. Print beide documenten en vul ze in. Verzamel daarbij alle gevraagde documenten.
 3. Bezorg ons je ingevuld inschrijvingsformulier, de privacy-overeenkomst en alle gevraagde documenten. Dit kan op 3 manieren:
  • Deponeer je documenten in onze brievenbus aan ons kantoor in Westerlo, Grote Markt 39.
  • Of stuur je documenten op per post naar Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo.
  • Wil je toch een afspraak, geef dan een seintje via info@zonnigekempen.be.
 4. Onze medewerkers bekijken of je dossier in orde En dan ben je ingeschreven in ons register van kandidaat-huurders.
 5. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs met je inschrijvingsnummer. Belangrijk: Het duurt gemiddeld 1 maand vooraleer je je inschrijvingsbewijs ontvangt.
Berlaar Winterhof

Wat is de wachttijd voor je sociale huurwoning?

Heb je je inschrijvingsbewijs ontvangen? Dan maak je kans op een sociale huurwoning. De toewijzing van een woning gebeurt volgens datum van inschrijving. Hoelang je moet wachten om een sociale woning te huren, hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de betreffende gemeente, en vooral van de wettelijke voorrangsregels.

Ben je al ingeschreven voor een huurwoning bij Zonnige Kempen? Check je plaats op de wachtlijst.

Elke twee jaar doen wij een actualisatie van de dossiers van onze kandidaat-huurders.

Kan je een woning weigeren?

Wanneer je als kandidaat-huurder een toewijzing van een woning weigert of niet reageert wanneer je een woning wordt aangeboden die wel aan je keuze beantwoordt qua ligging, type en maximale huurprijs, dan geldt dit als een eerste onterechte weigering. Na een tweede onterechte weigering schrappen we je uit ons kandidatenregister.

Telkens geldt: Als je weigert of niet reageert op een eerste aanbod, dan krijg je ten vroegste drie maanden later (geldend vanaf de postdatum van de brief waarin het eerste aanbod werd gedaan) een nieuw aanbod. Tenzij je schriftelijk meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Kan je een langere wachtperiode aanvragen?

Ben je als kandidaat-huurder in de situatie dat je tijdelijk niet kan of in aanmerking wil komen voor de toewijzing van een woning? Dan kan je dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. Zo kan je dus zelf een langere wachtperiode aanvragen zonder dat deze vraag als een weigering beschouwd wordt. De wachtperiode is beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van maximum een jaar. De vraag moet altijd duidelijk gemotiveerd zijn en wordt enkel in uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard toegestaan.

Wonen in een huis van Zonnige Kempen: jouw voordelen?

Zonnige Kempen begeleidt je naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Met speciale aandacht voor duurzaam bouwen. En dat heeft beslist ook voordelen voor jou. Zodat jij je thuis voelt in een duurzame buurt.

Vragen over het huren van een sociale woning?

Of bel ons op 014 54 19 41. We helpen je graag.

Veelgestelde vragen

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je inkomen is niet te hoog;
 • Je hebt geen eigendom;
 • Je kent de Nederlandse taal op niveau A2.

1. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Je moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Je kan niet inschrijven als je:

 • in het wachtregister staat,
 • ambtelijk geschrapt bent,
 • in het buitenland woont.

2. Je bent 18 jaar of ouder

Je kan je alleen maar inschrijven als jij (en je partner) ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet daarvoor een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen binnenbrengen bij ons.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige (wettelijk geen ouders of familieleden die voor je zorgen) Dan kan je wel inschrijven. Bezorg ons het vonnis.

3. Je inkomen is niet te hoog

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023 bedraagt:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande28.105 euro
Alleenstaande met handicap30.460 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen42.156 euro
Verhoging per persoon ten laste*2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

➡ We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

4. Je hebt geen eigendom

Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning (aangepaste woning).
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

5. Taalbereidheid

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je moet dit niveau hebben binnen de 2 jaar na de start van je huurovereenkomst.

Voldoe je aan de voorwaarden om een sociale woning te huren?

Zo kan je je inschrijven.

Om een sociale woning te huren, moet je je inschrijven in het register van de kandidaat-huurders. Je kan je inschrijven als je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden, die vind je hier.

Als dat het geval is, kan je je inschrijven door ons dit formulier en deze privacyovereenkomst te bezorgen. Voeg daarbij ook alle nodige documenten.

Als je dossier in orde is, kom je op het kandidatenregister en krijg je een inschrijvingsbewijs toegestuurd met je inschrijvingsnummer.