Missie & doelstelling

DSC_0097Zonnige Kempen wil de woonvoorwaarden van woonbehoeftige mensen verbeteren. Daarom realiseert onze maatschappij in haar werkingsgebied een voldoende aanbod van sociale kavels en voortreffelijke woningen. We bouwen en verbouwen sociale en bescheiden huur- en koopwoningen. We verwerven hiervoor gronden en panden en dragen we ook bij tot de herwaardering van het woningbestand. Hiertoe werkt onze maatschappij optimaal samen met alle betrokken instanties, in het bijzonder de lokale besturen, de huurders en kopers en de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

Onze maatschappij besteedt bijzondere aandacht aan de impact van de sociale woningbouw op zowel de leefgemeenschap als het leefmilieu. Daarom streven we naar een leefbare en vitale woonomgeving. We houden bijvoorbeeld rekening met sociale vermenging en ruimtelijke kwaliteit. Zo verhogen de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes de betrokkenheid en worden kansen geboden aan gemeenschapsinitiatieven. Zonnige Kempen wil ook uitmunten in een ecologisch verantwoord, zuinig en efficiënt beleid. We gaan selectief om met de bouwomgeving, gebruiken duurzame technologieën en sensibiliseren ook onze bewoners en ons personeel tot duurzaam werken, wonen en leven.

Zonnige Kempen heeft maatschappelijk kwetsbare huurders en kopers en huurders met eerder beperkte middelen als doelgroepen. Daarom willen we uitmunten in een sociaal en rechtvaardig beleid dat afgestemd is op de noden van de verschillende gebruikers.

Het werkingsgebied van onze maatschappij strekt zicht uit over elf gemeenten die vennoot zijn in de maatschappij: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herselt, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Nijlen, Vorselaar, Westerlo en Zandhoven. Daarnaast zijn we ook actief in de gemeente Ranst.