zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak van jouw sociale woning?

Met Zonnige Kempen plaatsen we stelselmatig zonnepanelen op de daken van onze sociale woningen. Hiermee dragen we mee bij tot een beter klimaat én verlagen we de energiefactuur van onze bewoners. Misschien heeft jouw dak al zonnepanelen? Of nog niet? En wanneer ben je dan aan de beurt? Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde […]

Niet bereikbaar

Wij ervaren momenteel problemen met ons telefoonnetwerk en zijn daarom momenteel moeilijk telefonisch bereikbaar. Wij doen ons uiterste best om dit snel op te lossen.

Activiteiten in ‘t Lindehofke Herenthout

Ook in 2023 kan je in ‘t Lindehofke aan de Bergense Steenweg 55 in Herenthout terecht voor ‘Koffie en papieren’ en lekker samen eten. Koffie en papieren Ben je onzeker bij het invullen van papieren? Begrijp je een brief niet? Wil je je inschrijven als kandidaat-huurder bij Zonnige Kempen? Of, huur je een woning en […]

Huurdersverplichting VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als huurder van een sociale woning inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.      

Sluiting eindejaar

Ons kantoor is gesloten van 23 december 2022 t.e.m. 2 januari 2023. In die periode kan je enkel voor volgende dringende technische problemen bellen naar ons noodnummer 014 53 84 59: probleem met de collectieve verwarmingsinstallatie elektrische kortsluiting in de woning een zwaar lek in de woning een verstopping waarbij de afvoeren niet meer aflopen […]

Huurprijs 2023

Tussen Kerst en Nieuwjaar krijg je van ons je nieuwe huurprijsberekening voor 2023. Je ontvangt die met de post.

Zitdagen Zonnige Kempen en OCMW Herenthout

Vanaf oktober houdt Zonnige Kempen, samen met OCMW Herenthout, elke maand een zitdag in ‘t Lindehofke. Vragen over een brief die je niet begrijpt? Hulp nodig bij het invullen van papieren? Vragen over sociaal wonen, je huurprijs …? Wij helpen je graag verder!

Controledocument 2022

Ben jij huurder van Zonnige Kempen? Dan ontving je van ons een controledocument per post. Dat document bevat info (inkomen, telefoonnummers, e-mail …) over jou en je gezinsleden.

Zomersluiting

Ons kantoor is gesloten van 18 t.e.m. 29 juli. In die periode kan je voor volgende dringende meldingen bellen naar ons noodnummer 014 53 84 59: probleem met de collectieve verwarmingsinstallatie elektrische kortsluiting in je woning zware verstopping, zwaar waterlek in je woning groot probleem aan het dak Ons noodnummer is tijdens de zomersluiting bereikbaar […]