Controledocument 2022

Ben jij huurder van Zonnige Kempen? Dan ontving je van ons een controledocument per post. Dat document bevat info (inkomen, telefoonnummers, e-mail …) over jou en je gezinsleden.

Wat moet ik ermee doen?
 1. Controleer de gegevens die op dit document staan.
  • Zijn de gegevens juist? Dan mag je het document ondertekenen en terugsturen.
  • Zijn de gegevens niet juist? Noteer dan de juiste gegevens op het document, onderteken het en stuur het terug. Voeg eventueel ook nog extra documenten/bewijzen toe (bijvoorbeeld: kopie van je inkomen van de laatste 3 opeenvolgende maanden, een invaliditeitsattest …).
 2. Stuur het ondertekende document terug naar Zonnige Kempen. Dat kan via e-mail aan huurprijsberekening@zonnigekempen.be, via de gewone post of deponeer het in onze brievenbus (Grote Markt 39, Westerlo).

Wat als mijn inkomen veel lager is dan vermeld op het controledocument?
Dat kan. Als je nu minder verdient dan wat op het controledocument staat, bezorg ons dan een kopie van het inkomen van de laatste 3 opeenvolgende maanden. Doe dat voor alle inkomensgerechtigde personen van je gezin.
Mijn invaliditeit (of dat van een gezinslid) staat niet op het controledocument
Ook dat kan. De meeste invaliditeitsattesten zijn beperkte tijd geldig. Je bezorgt ons elk jaar het meest recente attest.

Gezinskorting voor personen ten laste
 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende gezinskortingen waar je als huurder mogelijk recht op hebt. Klik op de afbeelding om deze groter te maken. 

betekent ‘ja’                                       betekent ‘nee’

 

Denk je dat je recht hebt op de ‘(dubbele) halve gezinskorting‘ (groene vakjes)? Dan moet je elk jaar een bewijs leveren.

 1. Bezorg ons een ingevulde en ondertekende verklaring op eer. Noteer daarop:
  • de naam en het rijksregisternummer van het kind dat niet bij jou gedomicilieerd is, maar er wel regelmatig verblijft
  • jouw naam, rijksregisternummer en adres
  • de naam, rijksregisternummer en adres van je ex-partner waar het kind gedomicilieerd staat
  • de ouder waar het kind gedomicilieerd staat moet ook aanduiden of hij/zij ook een sociale woning huurt
  • beide ouders moeten het documenten ondertekenen
 2. voeg ook een een kopie toe van de identiteitskaart van de andere ouder (waar het kind gedomicilieerd staat)
 3. voeg ook het vonnis toe van het omgangsrecht en/of co-ouderschap dat niet ouder is dan 1 jaar of een kopie die niet ouder is dan 2 maanden
 • Let op! Zijn je kinderen bij verschillende ex-partners gedomicilieerd? Dan moet iedere ex-partner onderstaande documenten invullen/ondertekenen.

 

Geplaatst in .