Sociaal tarief

Wat is ‘het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas’?

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat tarief is de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’. Het sociaal tarief is geen vaste prijs, maar het is wel veel voordeliger dan de ‘gewone’ prijzen.

 

Wanneer heb je recht op het sociaal tarief?

 • als iemand in je gezin een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgt, zoals:
  • een leefloon
  • een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  • een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)
 • als je woont in een sociaal appartement met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie (collectieve installatie) op aardgas

Op deze pagina kan je opzoeken of je voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal tarief.

 

Wat moet ik doen om te genieten van het sociaal tarief?

Meestal hoef je hier zelf niets voor te doen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie laat om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) aan de energieleveranciers weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief en zij passen dat dan toe. Op je factuur zie je het nieuwe tarief pas de daaropvolgende maand.

Bijvoorbeeld: jouw naam wordt in april doorgegeven aan je energieleverancier. Op het factuur van mei zie je dat het sociaal tarief toegepast werd.

Woon je in een sociaal appartement met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie (collectieve installatie) op aardgas? Dan heeft Zonnige Kempen het nodige gedaan en rekenen we het sociaal tarief aan jou door.

 

Wat als het sociaal tarief niet automatisch wordt toegepast?

Soms wordt het sociaal tarief niet automatisch toegekend of zijn er problemen met de automatische toekenning. Als je merkt dat je energieleverancier het sociaal tarief voor jou niet toepast (terwijl je er wel recht op hebt), dan:

 1. vraag je een attest aan bij de dienst (OCMW, FOD …) die jou een uitkering of tegemoetkoming geeft
 2. bezorg je dit attest aan je energieleverancier(s)

 

Ik begrijp mijn energiefactuur niet

Jij bent niet alleen: bijna de helft van de totale bevolking begrijpt hun energiefactuur niet.

Deze gids geeft alle informatie over hoe je factuur is opgebouwd en geeft een voorbeeld van een energiefactuur.

 

Meer info

We verwijzen graag naar de website van de FOD Economie.

Check ook zeker de website van je eigen energieleverancier(s).

 

Geplaatst in .