Zonnepanelen op het dak van jouw sociale woning?

Veel bewoners lazen het interview dat onze directeur gaf over zonnepanelen op daken van sociale woningen en hebben daarover vragen. We bundelden hieronder de meest gestelde vragen en geven antwoorden.

Wat is ASTER?

ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector waar ook Zonnige Kempen aan meewerkt. Eén van de hoofddoelstellingen de komende jaren is het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken van sociale woningen. Op die manier willen we de energiefactuur van onze bewoners verlagen.

ASTER is een letterwoord dat staat voor ‘Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit’, of vrij vertaald: ‘Toegang tot duurzaamheid voor huurders door middel van energie-efficiënte modernisering’.

Wat is het voordeel van die zonnepanelen voor jou als bewoner?

Een lagere energiefactuur! Als er zonnepanelen op jouw dak geplaatst worden, dan betaal je nog steeds een vergoeding voor de stroom die je verbruikt op het moment dat de zon schijnt. Die vergoeding zal wel lager zijn dan het ‘gewone’ tarief.

Er zullen geen terugdraaiende tellers geïnstalleerd worden en je zal als bewoner dus ook geen gratis elektriciteit krijgen. Het blijft dus steeds goedkoper om geen (of minder) elektriciteit te verbruiken.

Wanneer plaatst Zonnige Kempen zonnepanelen op mijn dak?

De plaatsing van de installaties zal de komende jaren gebeuren. We houden hierbij rekening met:

  • de grootte van je dak en de oriëntatie
  • de aanwezigheid van een digitale teller en de mate waarin de elektrische installatie geschikt is om zonnepanelen op aan te sluiten
  • geplande renovaties door Zonnige Kempen waarbij ook het dak wordt aangepakt

Uiteraard kunnen niet alle installaties op hetzelfde moment geplaatst worden. In de loop van september 2022 plaatsen we de eerste zonnepanelen. Als dat goed verloopt, dan zullen de overige woningen van Zonnige Kempen zo snel mogelijk volgen.

We houden je op de hoogte van onze planning: als jouw wijk of complex aan de beurt is, dan contacteren we jou. Tijdens de installatie moet je aanwezig zijn in je woning.

Meer info

Vind je op de website van ASTER.

Geplaatst in .