Cookiebeleid: welke informatie heeft Zonnige Kempen?

Deze site gebruikt ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. Die informatie doet jouw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

In dit cookiebeleid licht Zonnige Kempen jou toe welke cookies haar website gebruikt en waarom. Je krijgt ook informatie over hoe je dit als bezoeker kan controleren. We willen graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten waarborgen.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevenselement dat de website in jouw webbrowser opslaat als je die bezoekt met jouw computer, tablet of smartphone. Het maakt het mogelijk om jou als bezoeker te herkennen. Het slaat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren op zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur, zodat je die niet elke keer opnieuw moet selecteren. De meeste cookies verhogen jouw gebruiksgemak.

Sommige cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden. Indien je niet wenst dat een website cookies plaatst op jouw apparaat, dan kan je de instellingen van de browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

2. Hoe schakel je cookies uit?

Je schakelt cookies uit in de browser die je gebruikt. Klik op de naam van jouw browser om meer te weten over de werkwijze van jouw browser:

Als je cookies uitschakelt, kunnen bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

3. Soorten cookies

Naar duurtijd opslag

  • Tijdelijke cookies:

Deze cookies slaat de website tijdelijk op in jouw browser of toepassing. Op het moment dat je de browser of toepassing sluit, wist de browser de cookie terug.

  • Permanente cookies:

Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de toepassing sluit. Permanente cookies maken het mogelijk jou te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Ze blijven staan tot ze hun einddatum bereiken, tot er een nieuwe cookie geplaatst wordt of tot je ze verwijdert in jouw instellingen.

Naar de partij die cookies beheert

  • Eerstepartijcookies:

Eerstepartijcookies zijn cookies die (naam organisatie) beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

  • Derdepartijcookies:

Indirecte cookies of third-party cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van onze website. Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens, door jouw bezoek aan de website, aan derden verzonden worden. Een voorbeeld hiervan zijn Google Maps kaarten. Je leest daar meer over hieronder.

4. Gebruik van cookies

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, om je op basis daarvan toegang te geven tot een afgesloten deel of toepassing en om jouw sessie te onthouden.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert en garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

  • het onthouden van uw login-gegevens
  • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
  • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Websites die veel bezocht worden, gebruiken deze cookies om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Performantie en analyse cookies

Via deze cookies kan informatie verzameld worden over hoe bezoekers een website gebruiken. Dit wordt gedaan om de inhoud van de website te verbeteren en om het gebruiksgemak te vergroten. Een goed voorbeeld zijn de cookies voor Google Analytics. Daarmee wordt het aantal bezoekers gemeten, de meest populaire pagina’s, etc.

Marketingcookies

Een website kan zogenaamde embedded elementen van andere derde partijen zoals bv. Youtube en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins. Voor het gebruik van deze cookies moet steeds uw toestemming gevraagd worden.

5. Zonnige Kempen maakt gebruik van onderstaande cookies