TRIME

 

Stand van zaken

Het TRIME-project is bijna afgerond. In vijf Europese landen werden meer dan 40 Energie Ambassadeurs opgeleid om hun buren te begeleiden om energie en dus geld te besparen. Bijna 300 gezinnen genieten van dit gratis advies over energiebesparing. Zonnige Kempen heeft 12 Energie Ambassadeurs opgeleid die aan 115 gezinnen advies geven over energiebesparing. Deze energiebesparing wordt gerealiseerd door gedragswijziging van de bewoners zonder dat zij daarbij aan comfort inboeten. Dit draagt bij tot het afremmen van de klimaatverandering en vergroot ook de financiële draagkracht van onze bewoners. De maatschappelijke betrokkenheid wordt aangemoedigd, de sociale cohesie in de betrokken wijken vergroot en het welzijn van de bewoners verbetert.

Energie Ambassadeurs als spilfiguren

De Energie Ambassadeurs vormen een onmisbare schakel in het project. Zij gaan bij de bewoners thuis langs en lichten beste besparingstips via handige actiekaarten toe. De bewoners verwezenlijken deze besparing via kleine ingrepen in het dagdagelijkse handelen. Is er om te besparen extra materiaal nodig? Dan heeft de Energie Ambassadeur dit meegebracht in een handige toolbox om te tonen wat het precies is en hoe het toegepast kan worden.

Energie Ambassadeurs Kris en Danielle getuigen:

Onze ervaringen bij de TRIME-deelnemers is door de band heel positief. Ze zijn geweldig geïnteresseerd in het project en zijn zelfs goed bezig met energie te besparen. Veel oudere mensen doen ook mee, maar vertellen daarbij heel hun levensverhaal tegen ons, wat ook dan weer begrijpelijk is. Wijzelf leerden ook bij en we proberen dat dan over te brengen op onze TRIME-deelnemers.

Jongere mensen echter zijn niet zo begaan met het project omdat het voor hun nog steeds een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Bij onze deelnemers zijn ook jongeren die echt hun best doen om te besparen. Zo zijn er toch al enkelen die geen licht meer laten branden in niet gebruikte plaatsen of buiten. We denken dat over de ganse lijn genomen, het project toch in goede aarde valt.

energieambassadeur (2)

 

 

actiekaart (2)

 

challenge

 

Een online uitdaging werd gelanceerd om nog meer besparingstips kenbaar te maken. Deelnemers kunnen de tips die ze zullen toepassen aanduiden en vernemen vervolgens hoeveel geld daarmee gemiddeld kan bespaard worden. 232 personen namen deel aan de TRIME-uitdaging. 1825 tips werden aangeduid te worden toegepast. Vanuit Zonnige Kempen hebben bijna 50 gezinnen deelgenomen aan de uitdaging.

 

Slotevent op 31 augustus 2017

Wil u ook weten hoeveel er bespaard werd en bent u benieuwd wie de prijs van de beste Energie Ambassadeur wint en of u misschien de wedstrijd van de uitdaging gewonnen heeft? Kom dan naar het eindevent op 31 augustus 2017 in Herenthout.

Na afloop van het event worden de resultaten van de wedstrijd publiek gemaakt via deze website.

Concrete resultaten

Hoeveel levert dit nu eigenlijk op? De bewoners houden nauwgezet hun meterstanden van gas en elektriciteit bij. Deze worden via een app in de databank ingevoerd en vergeleken met de informatie op de energiejaarafrekening van een voorgaande periode om te weten te komen hoeveel er bespaard wordt.

Om meer inzicht te bekomen in het detailverbruik werd een verplaatsbaar gedetailleerd monitoringsysteem uitgewerkt en geïnstalleerd in vier woningen. Deze bewoners kunnen hun energieverbruik op elk ogenblik bekijken op tablet, pc of smartphone. Zo kunnen ze een inschatting van de totale kostprijs bekijken en het is mogelijk om te weten welke toestellen er veel energie verbruiken. Ook het binnenklimaat en het buitenklimaat worden opgevolgd om te bekijken of er aan de comfortvoorwaarden voldaan is.

In de zomer van 2017 zullen de berekeningen uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft afgerond zijn en zal geweten zijn hoeveel elk deelnemend gezin bespaard heeft door TRIME.

TRIME stopt, maar Zonnige Kempen gaat door

TRIME stopt in augustus 2017, maar Zonnige Kempen gaat door. Zonnige Kempen erkent het nut en de positieve gevolgen, zowel voor onze huurders als voor de huisvestingsmaatschappij zelf en zet het begeleiden van onze Energie Ambassadeurs verder zodat nog meer energie en geld bespaard kan worden. In een aantal wijken zal een nieuw programma opgezet worden om ook daar Energie Ambassadeurs te werven en uit te zenden om energie- en dus geldbesparing te verwezenlijken, samen met de bewoners. Ook meerdere andere huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen toonden interesse om het Energie Ambassadeurs-model te adopteren in hun bewonersgemeenschap. Zij kunnen zich beroepen op de materialen en de ervaring opgedaan binnen TRIME om de beste ondersteuning te bieden aan hun toekomstige Energie Ambassadeurs en de bewoners die ze begeleiden.

 

Meer informatie?

Wil u zich ook engageren als Energie Ambassadeur of wil u het Energie Ambassadeurs programma adopteren in uw organisatie? Vul dan ons contactformulier in.

Wil u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Zonnige Kempen via info@zonnigekempen.be.