Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Categorie: Ik ben huurder

Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders. Vermeld in je aangetekende brief zeker:

  • je naam en het adres van de woning die je wil verlaten;
  • je nieuw adres;
  • een telefoonnummer waarop we je kunnen bellen;
  • het nummer van je bankrekening voor de terugstorting van de waarborg.

Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele documenten toegevoegd:

De opzegtermijn bedraagt:

  • bij verhuis naar een woning van een andere sociale bouwmaatschappij of een privéwoning: drie maanden, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan;
  • bij overlijden: 2 maanden beginnend vanaf de eerste dag die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als de erfgenamen de opzeg doen, moeten zij een attest van overlijden bezorgen;
  • bij opname in rusthuis: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als een familielid of derde persoon de opzeg doen, moet hij over een volmacht beschikken;
  • bij verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Dit is bij de ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst. Je hoeft hier als huurder niets voor te doen, onze administratie doet hier zelf het nodige voor.

In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

Geplaatst in .