Kan een huisvestingsmaatschappij mij schrappen van de wachtlijst?

Categorie: Algemeen

In een aantal gevallen kan je geschrapt worden van de wachtlijst:

  • als je dit zelf vraagt;
  • als we je een sociale woning aanbieden en je hebt die aanvaard;
  • als je niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als je onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
  • als je tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin we je een woning aanbieden die beantwoordt aan jouw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
Geplaatst in .