Wat kan ik doen bij betalingsproblemen?

Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met Ellen Wuyts op het telefoonnummer 014 54 19 41 of via ellen.wuyts@zonnigekempen.be. Zij zal dan de mogelijkheden met jou bespreken.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders. Vermeld in je aangetekende brief zeker: Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele documenten toegevoegd: De opzegtermijn bedraagt: In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even […]

Wat is een plaatsbeschrijving en waarom gebeurt dat?

Bij een huuropzeg en bij het begin van een huurcontract, maken we een afspraak met de huurder om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat je deze afspraak stipt opvolgt en dat je op tijd aanwezig bent. De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand en de woning: vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, […]

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De Vlaamse Overheid bepaalt dit bedrag. Je vindt het exacte bedrag op de website van de VMSW. De betaling moet gebeuren voor het moment van overhandiging van de sleutels.

Wat staat er in het huurcontract?

Je huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het huishoudelijk reglement en eventueel andere bijlagen. Het huishoudelijk reglement bevat de bijkomende rechten, plichten en afspraken.

Wat moet ik doen als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?

Als je een grondige reden hebt om tijdelijk geen woning te aanvaarden (bv. ziekenhuisopname) dan kan je aan Zonnige Kempen vragen om je voor een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. Als de reden aanvaard wordt, zal dit niet als een weigering beschouwd worden.

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij je inschrijving geef je een voorkeur op qua ligging, woningtype en maximale huurprijs. Als je een toegewezen woning niet wil huren, mag je één keer de woning ongegrond weigeren. Je blijft dan nog kandidaat op de wachtlijst. Je wordt wel van de wachtlijst geschrapt als je een tweede keer ongegrond weigert of niet reageert […]

Wat moet ik doen als de maatschappij mij een woning aanbiedt?

Als we jou een geschikte sociale woning aanbieden, ontvang je van ons een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je ons nog moet bezorgen. We controleren of je nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je de woning aanvaardt, ben je huurder en dus geen kandidaat-huurder meer. Als je in de toekomst […]