Wat moet ik doen als de samenstelling van mijn gezin verandert?

Categorie: Ik ben huurder

Verandert de samenstelling van je gezin? Dan moet je dit meteen melden.

  • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte, moet je dit binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
  • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit als huurder, samen met je partner, aangetekend melden binnen de maand.
  • Als er iemand bij jou wil komen wonen, moet je hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen.
  • Als iemand de woning wil verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wil verlaten moet dit schriftelijk aan ons laten weten. Je kan hiervoor het document ‘Eenzijdige opzeg’ gebruiken. De personen die blijven wonen, moeten ons de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.
Geplaatst in .