Wie is huurder?

Categorie: Algemeen

We beschouwen de volgende personen als huurders:

  • de persoon die zich opgaf als referentiehuurder;
  • de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Als je feitelijke partner pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na één jaar. Hij/zij kan pas officieel huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal de feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten.

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee voor de berekening van je huurprijs.

Geplaatst in .