Veelgestelde vragen

Algemeen

Categorie: Algemeen

In een aantal gevallen kan je geschrapt worden van de wachtlijst:

  • als je dit zelf vraagt;
  • als we je een sociale woning aanbieden en je hebt die aanvaard;
  • als je niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als je onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
  • als je tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin we je een woning aanbieden die beantwoordt aan jouw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
Categorie: Algemeen

We beschouwen de volgende personen als huurders:

  • de persoon die zich opgaf als referentiehuurder;
  • de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Als je feitelijke partner pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na één jaar. Hij/zij kan pas officieel huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal de feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten.

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee voor de berekening van je huurprijs.