Veelgestelde vragen

Ik ben al ingeschreven bij Zonnige Kempen

Bij de toewijzing van een sociale woning houden we rekening met een aantal regels, in de volgorde zoals hieronder beschreven:

  1. de rationele bezetting: je krijgt enkel een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van je gezin
  2. verplichte voorrangregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze zich bevinden
  3. optionele voorrangregels: bewoners van de gemeente of van het werkingsgebied krijgen soms voorrang
  4. gemeentelijke toewijzingsreglementen
  5. datum van inschrijving of keuze

Als je ingeschreven bent, kan je in de toekomst een sociale woning bij ons huren. De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. De persoon die het eerst inschreef, zal dus eerst een aanbod krijgen voor een sociale woning die voor zijn gezin past.

Hoe lang je moet wachten om een sociale woning te huren hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de gemeenten waarin je wil wonen, en vooral ook van de wettelijke voorrangsregels.

Bij je inschrijving geef je een voorkeur op qua ligging, woningtype en maximale huurprijs. Als je een toegewezen woning niet wil huren, mag je één keer de woning ongegrond weigeren. Je blijft dan nog kandidaat op de wachtlijst.

Je wordt wel van de wachtlijst geschrapt als je een tweede keer ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief.

Opgelet: bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verlies je jouw recht op de huurpremie! Voor meer informatie surf je best naar www.wonenvlaanderen.be.

Als we jou een geschikte sociale woning aanbieden, ontvang je van ons een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je ons nog moet bezorgen.

We controleren of je nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je de woning aanvaardt, ben je huurder en dus geen kandidaat-huurder meer. Als je in de toekomst een andere woning wenst, zal je je dus opnieuw moeten inschrijven.

Als je de aangeboden woning ongegrond weigert of als je niet reageert op de toewijzingsbrief dan geldt dit als een eerste weigering. Het zal dan minstens drie maanden duren vooraleer je weer een toewijzing kan krijgen, tenzij je dit anders vraagt. Bij een tweede ongegronde weigering of wanneer je voor een tweede keer nalaat om te reageren, zal je geschrapt worden als kandidaat.

Als je een grondige reden hebt om tijdelijk geen woning te aanvaarden (bv. ziekenhuisopname) dan kan je aan Zonnige Kempen vragen om je voor een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. Als de reden aanvaard wordt, zal dit niet als een weigering beschouwd worden.

Verandert de samenstelling van je gezin? Dan moet je dit meteen melden.

  • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte, moet je dit binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
  • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit als huurder, samen met je partner, aangetekend melden binnen de maand.
  • Als er iemand bij jou wil komen wonen, moet je hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen.
  • Als iemand de woning wil verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wil verlaten moet dit schriftelijk aan ons laten weten. Je kan hiervoor het document ‘Eenzijdige opzeg’ gebruiken. De personen die blijven wonen, moeten ons de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.