Webtoegankelijkheid

Zonnige Kempen cv streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving (Bestuursdecreet) tot omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website www.zonnigekempen.be.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet we niet voldoen sommen we hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd.

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de waarneembaarheid: zo kregen onder andere videobeelden geen voice-over of ondertiteling.

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de navigatie-eisen: de website is niet voldoende vlot toegankelijk met enkel toetsen. Hier zetten we op in bij het vernieuwen van de website.

Onze website maakt gebruik van PDF’s voor het publiceren van onder andere onze nieuwsbrief, jaarverslagen en documenten die onze (kandidaat-)huurders kunnen downloaden. Het controleren en omzetten van die documenten zou buitensporig veel tijd vergen.

Onze organisatie werkt de volgende jaren aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020 op basis van een zelfbeoordeling door onze organisatie.

Feedback en contactgegevens

Wij ontvangen graag jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@zonnigekempen.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je je richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon op het gratis nummer 1700