EFRO

Wat is EFRO?

Binnen de EuropesEFRO-steun voor Zonnige Kempene Unie bestaan er grote verschillen op het gebied van economische en sociale ontwikkeling. Volgens het Verdrag van de Europese Unie heeft ‘Europa’ daarom de taak de economische en sociale samenhang van het Europees territorium te versterken. Vanuit dit oogpunt werden in 1975 de ‘Europese Structuurfondsen’ in het leven geroepen.

Eén van deze structuurfondsen is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, en richt zich op volgende prioriteiten: de lidstaten, regio’s en steden aantrekkelijker maken (beter toegankelijk, een hoogstaand dienstenaanbod en een goede zorg voor natuur en milieu), innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door onderzoek en ontwikkeling (onder meer op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën), meer en betere banen scheppen.

De financiële middelen worden ingezet op drie doelstellingen:

– Doelstelling 1 – ‘Convergentie’ (voor lidstaten en regio’s met een sociaaleconomische ontwikkelingsachterstand). Vlaanderen beschikt niet over een doelstelling 1-zone.

– Doelstelling 2 – ‘Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’ (voor de lidstaten en regio’s die niet vallen onder de criteria van doelstelling 1). Vlaanderen valt volledig binnen deze doelstelling.

– Doelstelling 3 – ‘Europese Territoriale Samenwerking’ (gericht op een duurzame geïntegreerde Europese territoriale ontwikkeling). Vlaanderen is ook actief in deze doelstelling via 1 interregionaal, 2 transnationale en 4 grensoverschrijdende INTERREG-programma’s.

 

EFRO-steun voor Zonnige Kempen

Renovatie Nethendal Berlaar

Renovatie van het buitenschrijnwerk in Nethandal (Berlaar)

Zonnige Kempen geniet steun van EFRO voor twee verschillende projecten.

Onder EFRO 846 ‘De vallei van de Twee Neten’ vallen de renovatie van Wijngaardbos (buitenschrijnwerk en collectieve verwarming) en het vervangen van het buitenschrijnwerk in Toekomststraat (Laakdal), Eisterlee (Grobbendonk), Diamantstraat (Vorselaar) en de Cardijnlaan (Herenthout).

Het project Wijngaardbos in Laakdal omvat o.m. een nieuw isolatie- en verwarmingssysteem voor 16 sociale huurwoningen met een doorgedreven isolatie en E-peil. Er wordt de nodige aandacht besteed aan luchtdicht bouwen en bij het collectief verwarmingssysteem werd gekozen voor een bodemwarmtewisselaar met warmtepomp. Het warmwater voor het sanitair wordt geproduceerd door een zonneboiler met naverwarming.

In de andere wijken wordt het ongeïsoleerd aluminium buitenschrijnwerk en enkel glas vervangen door isolerend schrijnwerk en hoogrendementsglas. Dat heeft een groot, rechtstreeks effect op het energieverbruik.

 

Voor deze werken kon Zonnige Kempen rekenen op 121.216,30 euro steun van EFRO.

Onder EFRO 847 ‘Energetische renovatie van twee wijken’ vallen de renovaties van Roteinde (Herselt) en Nethendal (Berlaar).

In Nethendal kregen de woningen houten schrijnwerk met hoogrendementsglas. De bestaande kachels werden vervangen door nieuwe installaties met een condensatieketel en modulerende thermostaat.

Ook in Roteinde werden de woningen geïsoleerd met houten schrijnwerk en hoogrendementsglas. Alle oude ketels werden er eveneens vervangen door een nieuwe condensatieketel met modulerende thermostaat.

Voor deze werken kon Zonnige Kempen rekenen op 87.133 euro steun van EFRO.