Ik ben huurder

Heb je als huurder van een woning van Zonnige Kempen een vraag? Kijk dan zeker hieronder of je je antwoord vindt.

Toch nog een andere vraag?

Stel ze ons via info@zonnigekempen.be. Want we helpen je graag.

Mijn huurcontract

Mijn huurprijs

Huuropzeg

Leefbaarheid

Veelgestelde vragen

Categorie: Ik ben huurder

Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders. Vermeld in je aangetekende brief zeker:

 • je naam en het adres van de woning die je wil verlaten;
 • je nieuw adres;
 • een telefoonnummer waarop we je kunnen bellen;
 • het nummer van je bankrekening voor de terugstorting van de waarborg.

Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele documenten toegevoegd:

De opzegtermijn bedraagt:

 • bij verhuis naar een woning van een andere sociale bouwmaatschappij of een privéwoning: drie maanden, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan;
 • bij overlijden: 2 maanden beginnend vanaf de eerste dag die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als de erfgenamen de opzeg doen, moeten zij een attest van overlijden bezorgen;
 • bij opname in rusthuis: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als een familielid of derde persoon de opzeg doen, moet hij over een volmacht beschikken;
 • bij verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Dit is bij de ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst. Je hoeft hier als huurder niets voor te doen, onze administratie doet hier zelf het nodige voor.

In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

Categorie: Ik ben huurder

De Vlaamse Overheid bepaalt dit bedrag. Je vindt het exacte bedrag op de website van de VMSW. De betaling moet gebeuren voor het moment van overhandiging van de sleutels.

Categorie: Ik ben huurder

Je kan hier een aanvraagformulier voor het huren van een garage downloaden.

Om de garage, carport of staanplaats op te zeggen, bezorg je ons dit formulier.

Categorie: Ik ben huurder

Als je wil dat er iemand komt bijwonen in je huurwoning, moet je dit vooraf schriftelijk aanvragen bij Zonnige Kempen.

Als we je aanvraag goedkeuren, dan zullen we je huurprijs herberekenen. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt dan ook meegeteld om je nieuwe huurprijs te bepalen.

Opgelet! Als Zonnige Kempen vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat je dit hebt aangevraagd en dus zonder goedkeuring, dan is er sprake van domiciliefraude. Deze fraude kan heel wat sancties of boetes tot gevolg hebben.

Categorie: Ik ben huurder

Bij een huuropzeg en bij het begin van een huurcontract, maken we een afspraak met de huurder om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat je deze afspraak stipt opvolgt en dat je op tijd aanwezig bent.

De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand en de woning: vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz.  … Een medewerker van team patrimonium maakt deze beschrijving samen met de huurder op.

Dit is belangrijk voor de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg. De plaatsbeschrijving beschermt je als nieuwe huurder. Voor eventuele schade die al aanwezig is op het moment dat de plaatsbeschrijving genoteerd wordt, kan je later niet verantwoordelijk gesteld worden.

Laat je goed informeren over wat er van je verwacht wordt op het gebied van vloerbekleding, schilder- en behangwerken, verlichtingspunten, naamplaatjes op parlofoon, brievenbus en deurbel, enz. Informeer ook nog eens duidelijk naar welke zaken er voor jouw rekening zijn en welke door de huisvestingsmaatschappij betaald worden.

Categorie: Ik ben huurder

Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met Ellen Wuyts op het telefoonnummer 014 54 19 41 of via ellen.wuyts@zonnigekempen.be. Zij zal dan de mogelijkheden met jou bespreken.

Categorie: Ik ben huurder

Verandert de samenstelling van je gezin? Dan moet je dit meteen melden.

 • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte, moet je dit binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
 • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit als huurder, samen met je partner, aangetekend melden binnen de maand.
 • Als er iemand bij jou wil komen wonen, moet je hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen.
 • Als iemand de woning wil verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wil verlaten moet dit schriftelijk aan ons laten weten. Je kan hiervoor het document ‘Eenzijdige opzeg’ gebruiken. De personen die blijven wonen, moeten ons de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.
Categorie: Ik ben huurder

Je huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het huishoudelijk reglement en eventueel andere bijlagen. Het huishoudelijk reglement bevat de bijkomende rechten, plichten en afspraken.