Wat moet ik doen als de maatschappij mij een woning aanbiedt?

Categorie: Ik ben al ingeschreven bij Zonnige Kempen

Als we jou een geschikte sociale woning aanbieden, ontvang je van ons een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je ons nog moet bezorgen.

We controleren of je nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je de woning aanvaardt, ben je huurder en dus geen kandidaat-huurder meer. Als je in de toekomst een andere woning wenst, zal je je dus opnieuw moeten inschrijven.

Als je de aangeboden woning ongegrond weigert of als je niet reageert op de toewijzingsbrief dan geldt dit als een eerste weigering. Het zal dan minstens drie maanden duren vooraleer je weer een toewijzing kan krijgen, tenzij je dit anders vraagt. Bij een tweede ongegronde weigering of wanneer je voor een tweede keer nalaat om te reageren, zal je geschrapt worden als kandidaat.

Geplaatst in .