Verzekeren via Ethias

Onze collega-sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven uit Antwerpen heeft onderhandeld met verschillende verzekeringsfirma’s en selecteerde de firma die de beste prijs/kwaliteit levert. Dat is de firma Ethias geworden.

Je kan nu als huurder van Zonnige Kempen een voordelige verzekering afsluiten bij Ethias.

De Ethias verzekering

Belangrijk! Woonhaven heeft dit georganiseerd, maar het is een verzekering tussen jou en Ethias. 

In deze brochure lees je meer over het aanbod van Ethias.

Via deze link kan je berekenen hoeveel je verzekering zou kosten en een verzekeringsvoorstel aanvragen bij Ethias.


Hieronder lees je welke verzekeringen je als huurder verplicht moet nemen. Dat hoeft niet bij Ethias te zijn, het mag ook een andere maatschappij zijn.


Waarvoor moet je je verzekeren als huurder (verplicht)?

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering verzekert jouw meubels en toestellen (inboedel) tegen brand- en waterschade. Ook onroerende (= niet verplaatsbaar) verfraaiingen zoals schilderwerken en behangpapier zijn door deze verzekering beschermd. Je moet je inboedel verzekeren tegen:

  • Brand, ontploffing, blikseminslag, electriciteitsrisico, rook of roet
  • Waterschade
  • Storm, hagel en sneeuw- en ijsdruk
  • Natuurrampen

Zonnige Kempen is zelf verzekerd tegen brand aan het gebouw zelf. Als er schade is aan het gebouw betaalt onze verzekering dit terug. Je moet je dus niet zelf verzekeren voor schade aan het gebouw. 


Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) (ook wel ‘familiale verzekering’)

Als het brandt in je woning of er is waterschade, kan het zijn dat je buren hierdoor ook schade hebben. De buur mag dan aan jou vragen om de schade aan zijn inboedel terug te betalen. Je moet je hiervoor verzekeren via de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.). Jouw verzekering zal dan de schade aan de inboedel van jouw buur betalen. 

Waarvoor kan je je extra laten verzekeren als huurder (niet verplicht)?

Diefstalverzekering

Je kan je inboedel laten verzekeren tegen inbraak, vandalisme, glasbraak …, maar dat is niet verplicht.