Nieuwe CBO-oproep voor private initiatiefnemers gelanceerd

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceerde op 1 juni 2022 een nieuwe oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Met CBO kunt u als projectontwikkelaar, bouwfirma, aannemer, … sociale woningen op eigen gronden bouwen. De VMSW voorziet voor deze procedure 130 miljoen euro: 100 miljoen euro voor sociale huurwoningen, 30 miljoen euro voor sociale koopwoningen. Ten laatste op 1 september 2022 lanceert de VMSW een tweede oproep voor hetzelfde bedrag.

Zonnige Kempen neemt deel aan deze nieuwe procedure. Wij zoeken een partner om sociale woningen te bouwen.

 

Waarom kiezen voor CBO?

  • Projecten die aan de voorwaarden voldoen, hebben veel kans om gerealiseerd te worden. Het is een zekere manier om uw eigen gronden te ontwikkelen.
  • De VMSW faseert de procedure. Zo blijven de kosten en ook uw risico beperkt. De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.

 

Geïnteresseerd?

Voor deze eerste oproep dient u via e-Procurement uw kandidatuur in voor 12 augustus 2022. U stelt hierbij uw onderneming en projectsite voor. Als uw kandidatuur voldoet, dan nodigt de VMSW u uit om tegen 3 maart 2023 een ontwerp van de woningen uit te werken.

Alle documentatie en informatie vindt u op de website van de VMSW.

Met vragen kunt u terecht bij cbo@vmsw.be. De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SHM’s.

Geplaatst in .