Wat moet ik doen als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?

Als je een grondige reden hebt om tijdelijk geen woning te aanvaarden (bv. ziekenhuisopname) dan kan je aan Zonnige Kempen vragen om je voor een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. Als de reden aanvaard wordt, zal dit niet als een weigering beschouwd worden.

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij je inschrijving geef je een voorkeur op qua ligging, woningtype en maximale huurprijs. Als je een toegewezen woning niet wil huren, mag je één keer de woning ongegrond weigeren. Je blijft dan nog kandidaat op de wachtlijst. Je wordt wel van de wachtlijst geschrapt als je een tweede keer ongegrond weigert of niet reageert […]

Wat moet ik doen als de maatschappij mij een woning aanbiedt?

Als we jou een geschikte sociale woning aanbieden, ontvang je van ons een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je ons nog moet bezorgen. We controleren of je nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je de woning aanvaardt, ben je huurder en dus geen kandidaat-huurder meer. Als je in de toekomst […]

Hoe lang moet ik wachten vooraleer ik een sociale woning kan huren?

Als je ingeschreven bent, kan je in de toekomst een sociale woning bij ons huren. De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. De persoon die het eerst inschreef, zal dus eerst een aanbod krijgen voor een sociale woning die voor zijn gezin past. Hoe lang je moet wachten om een sociale woning te huren hangt […]