Mag iemand komen bijwonen in mijn sociale huurwoning?

Categorie: Ik ben huurder

Als je wil dat er iemand komt bijwonen in je huurwoning, moet je dit vooraf schriftelijk aanvragen bij Zonnige Kempen.

Als we je aanvraag goedkeuren, dan zullen we je huurprijs herberekenen. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt dan ook meegeteld om je nieuwe huurprijs te bepalen.

Opgelet! Als Zonnige Kempen vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat je dit hebt aangevraagd en dus zonder goedkeuring, dan is er sprake van domiciliefraude. Deze fraude kan heel wat sancties of boetes tot gevolg hebben.

Geplaatst in .