Coronamaatregelen: Zonnige Kempen blijft paraat

We hebben de voorbije weken alles op alles gezet om ons zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie en we werken verder zolang de beperkende maatregelen duren. We geven je langs deze weg graag wat extra toelichting daarover.

 

Kandidaat-huurders 

We blijven kandidaat-huurders inschrijven. Je kan het inschrijvingsformulier hier downloaden. Stuur het ingevuld en ondertekend naar Grote Markt 39, 2260 Westerlo, of mail het naar isabelle.de.vroey@zonnigekempen.be.

 

We blijven woningen toewijzen en nemen daarbij deze maatregelen:

 • de kandidaat-huurder kan enkel leegstaande woningen bezichtigen
 • als de kandidaat-huurder niet tijdig reageert op een voorstel van toewijzing, dan leidt dat momenteel niet tot een ongegronde weigering
 • de kandidaat-huurder kan vragen om de huurovereenkomst later te laten starten

 

We blijven huurovereenkomsten afsluiten en laten deze ook van start gaan. We houden hierbij rekening met:

 • de manier waarop we de sleutel overhandigen en hoe we de plaatsbeschrijving uitvoeren (we vermijden hierbij fysiek menselijk contact)
 • als de huurder tijdens de coronabeperkingen niet wil verhuizen, dan stellen we de start van de huurovereenkomst uit. De huurder moet in die periode – waarbinnen de ‘coronamaatregelen’ gelden-  geen huurprijs betalen.

 

Huurders

Heb je je woning opgezegd en kan je door de beperkende maatregelen de woning niet tijdig verlaten? Dan mag je langer in de woning blijven wonen op voorwaarde dat:

 • er geen contract is met een nieuwe huurder die meteen in de woning wil gaan wonen
 • je een verlenging van je huurovereenkomst vraagt wegens buitengewone omstandigheden
 • je tijdens de verlenging de huurprijs blijft betalen

Als er nog geen nieuwe huurder is om in de woning te gaan wonen, dan krijg je meer tijd om de verhuis te regelen zonder dat je hiervoor huur moet betalen. De sleuteloverdracht moet wel gebeuren binnen de maand na het einde van de huurovereenkomst.

 

We stellen geplande of nieuwe verbrekingen van de huurovereenkomst door Zonnige Kempen uit zolang de beperkende maatregelen gelden. Ook uithuiszettingen zijn uitgesteld tot na het einde van de beperkende maatregelen. Rechtszaken werden stilgelegd, nieuwe zaken worden vastgelegd op een datum na 15 mei.

 

We laten geen bewonersvergaderingen of huisbezoeken doorgaan en houden onze buurthuizen gesloten. Woonbegeleiding en sociale ondersteuning van onze huurders doen we telefonisch.

 

Zowel wij, de verhuurder, als de huurder hebben  een onderhouds- en herstellingsverplichting. Wij, als verhuurder, nemen volgende acties:

 • externe aannemers blijven dringende herstellingen (bv. herstellingen aan de lift) of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning kunnen veroorzaken (bv. een lek aan het dak) uitvoeren
 • alle andere onderhouds- en herstellingswerken worden uitgesteld
 • de meldingsplicht van de huurder blijft: de huurder moet ons nog steeds op de hoogte brengen wanneer er een gebrek is ontstaan dat door ons hersteld moet worden.

 

Ben je door de coronacrisis tijdelijk werkloos? Is je inkomen daardoor 20 % lager dan normaal? Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen. Je moet wel een bewijsstuk kunnen voorleggen dat je inkomsten de laatste maand 20 % lager liggen dan voordien. Bezorg ons

 • een attest dat je tijdelijk werkloos bent
 • loonfiches van je laatste werkmaand
 • als je een partner en/of kind(eren) hebt met een inkomen: voeg ook hun loonfiches van de laatste werkmaand toe

 

De Vlaamse regering helpt iedereen die tijdelijk werkloos is met hun energiefactuur. Het maakt niet uit of je aangesloten bent op een individueel of collectief systeem.

 • je hoeft zelf niets te doen om die tegemoetkoming te bekomen. Je hoeft Zonnige Kempen daarvoor niet te contacteren.
 • de Vlaamse regering stort het geld rechtstreeks op je rekening
 • als huurder blijft je gewoon je voorschotten aan Zonnige Kempen betalen

De Vlaamse regering helpt iedereen die tijdelijk werkloos is met hun waterfactuur; de Vlaamse overheid betaalt 1 maand water. Alle info vind je op www.vlaanderen.be.

Geplaatst in .