Mag iemand komen bijwonen in mijn sociale huurwoning?

Als je wil dat er iemand komt bijwonen in je huurwoning, moet je dit vooraf schriftelijk aanvragen bij Zonnige Kempen. Als we je aanvraag goedkeuren, dan zullen we je huurprijs herberekenen. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt dan ook meegeteld om je nieuwe huurprijs te bepalen. Opgelet! Als Zonnige Kempen vaststelt dat […]

Wat kan ik doen bij betalingsproblemen?

Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met Ellen Wuyts op het telefoonnummer 014 54 19 41 of via ellen.wuyts@zonnigekempen.be. Zij zal dan de mogelijkheden met jou bespreken.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders. Vermeld in je aangetekende brief zeker: Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele documenten toegevoegd: De opzegtermijn bedraagt: In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even […]

Wat is een plaatsbeschrijving en waarom gebeurt dat?

Bij een huuropzeg en bij het begin van een huurcontract, maken we een afspraak met de huurder om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat je deze afspraak stipt opvolgt en dat je op tijd aanwezig bent. De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand en de woning: vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, […]

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De Vlaamse Overheid bepaalt dit bedrag. Je vindt het exacte bedrag op de website van de VMSW. De betaling moet gebeuren voor het moment van overhandiging van de sleutels.

Wat staat er in het huurcontract?

Je huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het huishoudelijk reglement en eventueel andere bijlagen. Het huishoudelijk reglement bevat de bijkomende rechten, plichten en afspraken.